В ePay.bg


Вие може да заплатите вашия абопнаментен план On-line директно през системата на ePay.bg

Плащане на планове със срочен договор:

Описание Сума
План “Старт” 15.00 BGN

Описание Сума
План “Спринт” 20.00 BGN

Описание Сума
План “Мега” 25.00 BGN

Плащане на планове без обвързващ договор:

Описание Сума
План “Старт” 18.00 BGN

Описание Сума
План “Спринт” 24.00 BGN

Описание Сума
План “Мега” 30.00 BGN