Интернет за дома


Планове с 12 месечен срочен договор

План "Старт"
15.00 лв.
30 Mbit/s
- срок на договора 12 месеца
- без инсталационна такса
- без ограничение в трафика
- безплатна пощенска кутия
- безплатен WiFi Router *
- публичен динамичен IP адрес
Заяви сега
План "Спринт
20.00 лв.
50 Mbit/s
- срок на договора 12 месеца
- без инсталационна такса
- без ограничение в трафика
- безплатна пощенска кутия
- безплатен WiFi Router *
- публичен динамичен IP адрес
Заяви сега
План "Мега"
25.00 лв.
70 Mbit/s
- срок на договора 12 месеца
- без инсталационна такса
- без ограничение в трафика
- безплатна пощенска кутия
- безплатен WiFi Router *
- публичен динамичен IP адрес
Заяви сега

 

 

Планове без обвързващ договор

План "Старт"
18.00 лв.
30 Mbit/s
- без обвързващ договор
- инсталационна такса 24 лв.
- без ограничение в трафика
- безплатна пощенска кутия
- публичен динамичен IP адрес
Заяви сега
План "Спринт
24.00 лв.
50 Mbit/s
- без обвързващ договор
- инсталационна такса 24 лв.
- без ограничение в трафика
- безплатна пощенска кутия
- публичен динамичен IP адрес
Заяви сега
План "Мега"
30.00 лв.
70 Mbit/s
- без обвързващ договор
- инсталационна такса 24 лв.
- без ограничение в трафика
- безплатна пощенска кутия
- публичен статичен IP адрес
Заяви сега

 

* безплатният WiFi Router се предоставя от “Хешлинк” ООД на Абоната за ползване през срока на договора и остава собственост на Оператора. При злоумишлена повреда или загубата му от страна на Абоната се дължи еднократна таксва в размер на 72 лв.