Телефонни централи


VoIP2 Интернет/IP телефония или съкратено от английски VoIP е технология, която позволява пренасянето на глас (телефония) благодарение на инфраструктурата на Интернет.Нашите VoIP решения работят както със стандартни ISDN и PSTN,  така и с други VoIP доставчици на гласови услуги. asteriskandphones
Asterisk_Logo.svg